POLITYKA PRYWATNOŚCI

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Państwa danych osobowych ujawnionych w niniejszej umowie lub uzyskanych w trakcie jej realizacji jest KRAKÓW5020 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków [dalej jako „Spółka”].

KONTAKT:

Ze Spółką kontaktować można się - listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej, - elektronicznie na adres e-mail: biuro@k5020.pl

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogą być dopasowywane treści reklamy w internecie.

ODBIORCY DANYCH:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę następującym kategoriom odbiorców: 1. podmiotom przetwarzającym w imieniu Spółki - dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, podwykonawcom 2. i partnerom Spółki uczestniczącym w organizacji wydarzeń towarzyszących, w których będą Państwo uczestniczyć; na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki. 3. zewnętrznym usługodawcom – wyłącznie dane zanonimizowane w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług, a w tym zakresie ze względu na siedzibę dostawców narzędzi marketingowych (Pixel Meta, Google Analytics, dane mogą być przekazywane – z zachowaniem zasad ich ochrony – do państw trzecich (USA w przypadku Meta Platforms Ireland i Google LLC, Mountain View z siedzibą w Kalifornii. Podmioty te zapewniają, że stosują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa europejskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policy/ https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 4. pozostałym podmiotom, które będą działać jako administratorzy tych danych decydując o sposobie i celach przetwarzania – wyłącznie, gdy obowiązek takiego udostępnienia danych wynikać będzie z przepisów prawa Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c lub d RODO.

DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW “COOKIES”?

Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Google. Na naszej stronie wykorzystujemy również Google Analytics w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania strony, aby dopasować naszą ofertę do potrzeb użytkowników.

CO TO JEST PIXEL META?

Pixel Meta to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW, udostępniane przez firmę Meta, właściciela portalu Facebook. Na naszej stronie wykorzystujemy Pixel Meta w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania strony, aby dopasować naszą ofertę i reklamy w internecie do potrzeb użytkowników, a także do pomiaru wyników reklamy internetowej.

PLIKI COOKIES A NARZĘDZIA SPOŁECZNOŚCIOWE:

W ramach strony internetowej mogą być wykorzystywane pliki cookies podmiotów trzecich. Ma to związek z wykorzystywanymi przez Spółkę wtyczkami i innymi narzędziami udostępnianymi przez serwisy społecznościowe. Nasza strona zawiera wtyczki do serwisu społecznościowego: • Pixel Meta (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Irlandia) – narzędzia analitycznego. • Google Analytics (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, Kalifornia) – narzędzia analitycznego. Skorzystanie z wtyczek spowoduje bezpośrednie połączenie z profilem Spółki na serwerze odpowiedniego serwisu społecznościowego. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzili Państwo stronę internetową z własnego adresu IP. Jeżeli odwiedzą Państw o naszą stronę, będąc zalogowanymi na swój profil na Facebook, zarejestrują one informację o wizycie. Nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani na poszczególnych serwisach, są one w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o celu ani zakresie gromadzonych danych ani sposobach ich wykorzystania. Jeżeli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe mogły pozyskiwać informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się ze swojego konta na danym serwisie społecznościowym. Cel, zakres oraz możliwości zmiany ustawień plików cookies podmiotów zewnętrznych są od nas niezależne i zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do których adresy zostały podane poniżej: • Meta Platforms Ireland Ltd. – https://www.facebook.com/privacy/policy/ • Meta Pixel – https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel • Google Analytics – https://policies.google.com/privacy?hl=en-US PRYWATNOŚCI I ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA