Kraków Story to sposób na to, żeby opowiadać o dzisiejszym Krakowie. Dostępne są tutaj wyselekcjonowane rzeczy – wyroby, dzieła, obiekty. Nasz wybór, jak kultura i jak Kraków, jest żywy i płynny: nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego w Kraków Story nigdy nie zabraknie nowych opowieści, nowych bohaterów i nowych rzeczy...
Krakow Story is a way to talk about today’s Krakow. Selected items are available here – products, works and objects. Like culture and like Krakow, our selection is full of life and open-ended: nothing is given once and for all. This is why there will never be a shortage of new stories, new characters and new things in Krakow Story...